Khai trương Chi nhánh Bảo hiểm Chubblife Đà Nẵng

Sau 1 ngày setup  Sân khấu, Decor, sáng ngày 19 tháng 4 năm 2021, Chi nhánh Công ty Bảo hiểm Hoa Kỳ Chubblife đã tưng bừng khai trương tại Tòa nhà Phi Long, Thành phố Đà Nẵng.