Kỷ niệm 10 năm ĐXMT tại Aryiana

Sau 3 ngày sản xuất 600m2 vách mapping bằng khung sắt căn bạt, vách sân khấu bằng ván MDF sơn theo màu,  decor photobooth và  lắp đặt  350m2 sân khấu,  cuối cùng ekip chúng tôi đã chạm đến đích thành công bàn giao đúng tiến độ.