Company Trip kết hợp Team Building và Gala Dinner 2023

DANANGMEDIA / KẾT SỨC MẠNH – NỐI THÀNH CÔNG Đi đâu không quan trọng, quan trọng là được đi cùng nhau Cuộc đời là một dải với nhiều ngã rẽ, cảm ơn cuộc đời đã cho chúng ta đi chung...