Sản xuất POSM chương trình Bia Bivina

Sản xuất booth bia chất liệu ván MDF dán AW, các chai lon bia đi led viền nổi trên backrop. Ngọn hải đăng được sản xuất 3D có lồng thổi phiếu bốc thăm.